STYRELSEN

Vi sitter i styrelsen för Tegelscenen - kulturförening under år 2019

Hanna Rosén

Susana Municio

Emma Björkum

Camilla Hellberg

John Nordmark

Kundali Björkum Löfgren

Linn Bergstam

Marita Halldén

Thomas Widman

Yasmina Belarbi

Andrea Arlid

Kassör + firmatecknare

Ordförande

Suppleant

Suppleant

©2019 Kulturföreningen Tegelscenen

Söndagsvägen 9, 12360 Hökarängen

Farsta, Stockholm

i samarbete med studieförbundet