STYRELSEN

Vi sitter i styrelsen för Tegelscenen - kulturförening 

Andréa Arlid

Susana Municio

Emma Björkum

Camilla Hellberg

Thomas Widman

Kassör

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

©2019 Tegelscenen - kulturförening.

©2019 Tegelscenen - kulturförening.

i samarbete med studieförbundet