Bilderna är fria att använda i sammanhang som uppmärksammar Tegelscenen och dess verksamhet.