Paloma Madrid

Inom dansens rum finns det kropp, rörelsemönster, koreografiska verktyg, kvalité, röst, språk, kroppen som jag har byggt upp utifrån min tilldelade köns och politiska identitet som präglar min dans. Detta är vad samhället benämner det 'naturliga' - något som tillhör vår sociala och kulturella kontext. Mitt konstnärskap börjar från estetiska, sociala, politiska, genusbetingade och biologiska aspekter som formar mig som utövare, för att veta hur detta uttrycker sig i rörelsen. Områden som jag utforskar är kroppens motstånd och är intresserad av expanderad koreografi t ex sociala rörelsen. Undervisar, skriver, föreläser, samtalar och har verkstäder inom områden som dans psykologi, läkande dans, kulturpolitik och communitydans. Min bakgrund inom dans är flamenco, performance och kroppen som bärare av migration och exil. Utbildad danspedagog och koregraf från DOCH/Dans & cirkushögskolan/SKH Stockholm. 

Paloma madrid.jpg
Rosales_blackorange.jpg

ROSALES består av professionella och autodidaktiska dansare, performers och konstnärer från Stockholm, Göteborg och Uppsala. Målet är att skapa dansföreställningar, installationer och interventioner nationellt och internationellt för att bredda dansscenen med koreografier som svarar samhället med brådskande kraft. Dansarna har alla en gemensam nämnare och erfarenhet om att deras kroppar bär på politik och vill läka tillsammans och med sin publik. 2020 arbetar Rosales med Dansa för mig, en intervention som riktar sig till unga.