top of page
Neo Ballet Project
Hur skulle du sälja balett till en andra generationens marsian?
Neo ballet

Ett solo. En kvartett. En astronaut och En panel. En dans spekulering för framtidens Ballet. Eller ska vi kalla det Neo Balett. En plats där den enda attityden är balettattityden. Med nytt språkbruk och andra kroppsideal får den vackra monstruösa baletten göra sin entré.

För Hur skulle du sälja balett till en andra generationens marsian?

Välkomna att se den sceniska versionen av Neo Ballet Project online den 11é Juni mellan 17.00-21.00!

A solo. A quartet. An astronaut and a panel. A dance speculation for the Ballet of the future. Or should we call it Neo Ballet. A place where the only attitude is the ballet attitude. With new language and other body ideals, the beautiful monstrous ballet enters.

For How Would You Sell Ballet to a Second Generation Martian?

Welcome to see the theatrical version of Neo Ballet Project online on June 11th between 17.00-21.00!

Stöttat av/Funded by Kulturrådet, och resestöd/travelgrants Konstnärsnämnden. I samarbete med/In collaboration with Stenkrossen, Tegelscenen, Ö2, Marc och/and Dieselverkstaden.

With & by: Sebastian Lingserius (live on stage),
Noah Hellwig, Caroline Byström, Nefeli Oikonomou (filmed)
Composer: Franz Edvard Cedrins
Video editor: Aleksandra Sende
Scenography, costume: Sebastian Lingserius
Photo: Andrea Arlid
Artistic consultation: Nefeli Oikonomou
Produced by: KASS Production

bottom of page